Generalforsamling

Fredag den 24. februar 2023 kl. 13.00 I Restaurant KIKKO, Vendsysselsvej 9

Generalforsamling 2023


Referat:

146 medlemmer deltog i Generalforsamlingen.

Formanden takke i sin beretning alle aktive medlemmer, aktivitetsledere og bestyrelsen for deres store engagement, håbede at det fortsætter i 2023

Der var udskiftning i bestyrelse Mogens Hansen blev afløst af Søren Holm, Ernst Jørgen blev udskiftet med Karl Erik Andersen som suppleant som ny suppleant valgtes Gitte Aalborg.Aktiv Fritid er under generalforsamlingen vært ved en øl eller vand. Det er naturligvis gratis at deltage i generalforsamlingen som alene er for foreningens medlemmer.

Efter generalforsamlingen buffet, pris 150 kr.

Derefter musik og dans til Los Senilos som slutter kl. 17.00

Tilmelding til generalforsamling

Navn, adresse, medlemsnr.

Gallerier